Gl
Image: Gol!

Elusen yw Gl! sydd wedi ei chofrestru gyda HMRC a chanddir rhif elusen XT14176. Nid oes angen ar hyn o bryd iddi gofrestru gydar Comisiwn Elusennau.

Mae Gl! yn ddiolchgar am i Gefnogwyr Pl-droed Cymru am eu cymorth wrth godi arian at achosion da ac ir Gymdeithas Bl-droed am ei chefnogaeth...... Cymraeg.

Gl! is a registered charity with HMRC and has the charity number XT14176. It is currently exempt for registration with the Charity Commission.

Gl! is indebted to Welsh Football Supporters for backing its fundraising for good causes and to the Football Association of Wales for its support..... English.

Donation Online button
Image: Website Sponsors 29internet.com
Unique visitors
Gl is registered with charity number XT14176