Gl
Gmau

Cysylltu Gl!
E-bost: post@golcymru.org
Donation Online button
CPD Llanelli

Bu CPD Llanelli yn ymweld dau gartref i blant amddifad yn Vilnius cyn eu gem Cwpan UEFA yn erbyn FK Vetra, lle gollodd y tim o Gymru 3-1, ym mis Mehefin 2007. Trefnwyd yr ymweliadau gan Neil Dymock, un o ymddiriedolwyr Gl, a rhoddodd y clwb grysau pel-droed o apl crysau Gl! ('Get Shirty') yn ogystal chrysau clwb Llanelli, yn roddion i'r plant. Rhoddwyd tri beic i'r cartrefi hefyd.

Croesawyd Llanelli i 3ydd Cartref Plant Vilnius yn Grybo, gan y Gyfarwyddwraig Elvyra Lotc. Mae 76 o blant rhwng 1 a 18 oed yn byw yn y cartref, ac mi berfformiodd y plant ganeuon a dawns i reolwr Llanelli, Peter Nicholas, a'r chwaraewyr.

Diolch i Keith Shannon, Lisa Thomas, Kristina Tumosaite, Maggie Yarunina am helpu Neil i drefnu'r ymweliad.

Llun: Cyn Gapten Cymru Peter Nicholas a rhai o chwaraewyr a swyddogion Llanelli yng Nghartref Plant Grybo.

Uchod: Cyn Gapten Cymru Peter Nicholas a rhai o chwaraewyr a swyddogion Llanelli yng Nghartref Plant Grybo.

Llun: Gary Lloyd, Rhys Griffiths a Stuart Jones, y tri wedi cynrychioli Cymru ar wahanol lefelau, efo rhai o'r plant yng nghartref Grybo.

Uchod: Gary Lloyd, Rhys Griffiths a Stuart Jones, y tri wedi cynrychioli Cymru ar wahanol lefelau, efo rhai o'r plant yng nghartref Grybo.

Llun: Uchod: Lisa Thomas o Lysgenhadaeth Prydain, yn wreiddiol o Gaerdydd, yn cyflwyno crys Ffynnon Taf i un o'r plant.

Uchod: Lisa Thomas o Lysgenhadaeth Prydain, yn wreiddiol o Gaerdydd, yn cyflwyno crys Ffynnon Taf i un o'r plant.

Mai 2008, Llanelli yn cyfrannu nifer o grysau i Dm Cefnogwyr Cymru iw rhoi i Gartref Plant ag Anabledd Meddwl, Cartref 102, yn Lviv yn Yr Wcrain.

Cyflwynodd Neil Dymock grysau Llanelli i blant mewn Cartref Plant yn 19 Stryd Pekarska, Lviv, Yr Wcrain, 79004, ynghyd llwyth o fferins wedi'u cyfrannu gan Gloria a Carol o Gaffi'r Cochion (Reds Cafe).

Roedd Tm Cefnogwyr Cymru'n cymryd rhan ym Mhencampwriaeth Cefnogwyr Ewrop yn Lviv.

Llun: Y Nadolig yn dod yn gynnar i fachgen yn y cartref yn Lviv, wrth iddo ddod yn berchennog balch crys Llanelli. Llun: y Cochion yn Rhif Un i'r plant yma yn y cartref yn Lviv.

Uchod: y Nadolig yn dod yn gynnar i fachgen yn y cartref yn Lviv, wrth iddo ddod yn berchennog balch crys Llanelli.

Uchod: y Cochion yn Rhif Un i'r plant yma yn y cartref yn Lviv.

Yng Ngorffennaf 2008 ymwelodd Llanelli Latfia, i herio Ventspils mewn gem yng Nghyngrhair Pencampwyr Ewrop. Ymwelodd rhai o'r swyddogion a chefnogwyr Chartref Plant Selga, 21 Stryd Perkona, y tu allan i Ventspils.

Croesawyd y grwp gan Gyfarwyddwraig y Cartref, Marita Laipniece, ac unwaith eto cyfranwyd crysau Llanelli i'r cartref. Noson y gm, roedd Sintija Taurina o Gartref Selga yn westai i Llanelli yn y gm, lle'r oedd hi ar alw i helpu efo'r gwasanaethau cyfieithu, er mwyn iddi wella ei Saesneg llafar cyn iddi ddechrau mynychu Prifysgol Ventspils i astudio Saesneg.

Diolch i Didzis Stelbaums o Lysgenhadaeth Prydain yn Riga am helpu i drefnu'r ymweliad efo Neil Dymock.

Llun: Llanelli a Plant Selga.

Uchod: Llanelli a Plant Selga.

Llun: Y plant efo'r fferins roddwyd gan feddyg y clwb, Liz Davies.

Uchod: y plant efo'r fferins roddwyd gan feddyg y clwb, Liz Davies.

Llun: Uchod: Hugh Roberts a Mike Hurley yn cwrdd  rhai o'r plant yn Latfia.

Uchod: Hugh Roberts a Mike Hurley yn cwrdd rhai o'r plant yn Latfia.

Llun: Clwb Cefnogwyr y Cochion Latfia
Uchod: Clwb Cefnogwyr y Cochion Latfia.

Yn Mawrth 2009, bydd plant 3ydd Cartref Plant Vilnius a Cartref Selga Ventspils yn westeion yn y gemau rhwng Cymru v Ffindir a Llanelli v Porthmadog ar y 28ain a 29ain o Fawrth. Bydd Dita Blisina, 8, Baiba Sepe, 13, Kristaps Blisins, 10, a Kaspars Bergs, 16 o Latfia ac Albert Pakevic, 13, Genrik Milevic, 17, Justina Blaevic, 15, a Greta Andrejeva, 14, o Lithiwania, yn ymweld Chymru i gwrdd thimau Tosh a Nico.

Dewislen
Hafan
Hanes
Digwyddiadau
Codi Arian
Apeliadau
Erthyglau
World In Motion
The Dragon Has Landed
Tm Cefnogwyr Cymru
Noddwyr
Baku neu Be!
Nwyddau
Clybiau Pl-droed Cymru
Achosion da Cymreig
Dyfyniadau
Er Cof
Dolenni i wefannau eraill
English