Gl
Gmau

Cysylltu Gl!
E-bost: post@golcymru.org
Donation Online button
Gl!
LLun:

Lansiwyd Gl ym mis Tachwedd 2002 gan grwp o gefnogwyr pl-droed Cymru oedd am wneud gwahaniaeth ir gymuned leol yn Baku, Azerbaijan wrth iddynt ddilyn y tm cenedlaethol. Cafwyd y syniad yn dilyn sgwrs rhwng Dylan Llywellyn, Neil Dymock a Gary Pritchard ar fws i wylior tm dan 21 yn erbyn y Ffindir yn Valkeakoski ddau fis ynghynt.

Yn dilyn ymweliadau a nifer o gartrefi plant yn Baku yn dwyn anrhegion, pl-droed, citiau, teganau a rhoddion ariannol, daeth ymweliadau or fath yn rhan annatod or teithiau tramor yma. Yn ogystal ceisiwyd cynorthwyo achosion da tebyg yma yng Nghymru.

O 2002 hyd 2008 bur bobl ganlynol yn flaenllaw iawn gydar mudiad wrth i bwyllgor llywio gael ei sefydlu: Dylan Llewellyn, Neil Dymock, Gary Pritchard, Duncan Jardine, Tim Hartley, Mark Ainsbury, Maralyn Olsen, Chris Jones, Rob Santwris ac Andy Hurst.

Llun: Ym mis Hydref 2008 penderfynwyd cofrestri Gl! gydar Swyddfa Dreth fel elusen swyddogol, gyda Neil Dymock, Duncan Jardine a Tim Hartley yn Ymddiriedolwyr . Ymunodd Andy Hurst yn hwyrach fel Ymddiriedolwr.

Mae croeso i unrhyw gefnogwr ddod yn rhan o Gl! gan gyfrannu mewn unrhyw ffordd. Cysylltwch ni.

Dyma amcanion Gl!

* Cynorthwyo pobl ifanc sydd chysylltiad Phl-droed Cymru drwy gynnig cymorth ariannol a threfnu gweithgareddau fydd yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau au gallu i gymryd rhan mewn cymdeithas fel unigolion annibynnol, aeddfed a chyfrifol.

* Cynnig cymorth ariannol ynghyd a chymorth ymarferol i helpu trn a gofalu am bobl ifanc sydd yn dioddef o anhwylder meddyliol neu salwch corfforol o unrhyw ddisgrifiad, neu sydd angen adferiad o achos anhwylderau or fath, mewn gwledydd sydd chysylltiad gyda phl-droed Cymreig.

* Cynnig cymorth ariannol i bobl ifanc mewn cynni mewn gwledydd sydd chysylltiad phl-droed Cymru drwy gynnig nwyddau neu wasanaethau na fydden nhw yn gallu eu derbyn mewn unrhyw fodd arall.

* Cynnig cymorth ariannol i bobl ifanc anghenus ney sydd yn dioddef ynghyd ar sawl sydd wedi dioddef argyfyngau naturiol neu arall, drwy gynnig arian neu gymorth priodol arall.

Cofrestrwyd Gl! yn elusen gan HMRC gydar rhif elusen XT14176. Nid ywn rhaid ar hyn o bryd gofrestru gydar Comisiwn Elusennau. Hoffai Gl! gydnabod cymorth cefnogwyr pl-droed Cymru a Chymdeithas Bl-droed Cymru wrth godi arian at achosion da.

Dewislen
Hafan
Hanes
Digwyddiadau
Codi Arian
Apeliadau
Erthyglau
World In Motion
The Dragon Has Landed
Tm Cefnogwyr Cymru
Noddwyr
Baku neu Be!
Nwyddau
Clybiau Pl-droed Cymru
Achosion da Cymreig
Dyfyniadau
Er Cof
Dolenni i wefannau eraill
English