Gl
Gmau

Cysylltu Gl!
E-bost: post@golcymru.org
Donation Online button
Tm Cefnogwyr Cymru

Ym mis Mai 2008 gwahoddwyd Tm Cefnogwyr Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth gyntaf Eurofan yn Lviv, yr Iwcrain. Er iddynt golli i dimau or Iwcrain, Gwlad Pwyl a Rwsia, fe wnaeth Gymru lu o ffrindiau ymysg y timau ar cyfryngau wrth iddynt ymweld ag Ysgol Arbennig Gyffredinol Preswyl Lviv N102 ar gyfer Plant gydag Anghenion Arbennig, yn 19 Pekarska Street, Lviv, 79004. Mae 147 o blant yn mynychur ysgol, o 7 i 18 oed, a chyfrannwyd crysau gan sgwad Cymru or ymgyrch Get Shirty a CPD Llanelli.

Roedd Vyacheslav Novytskyy, trefnydd y gystadleuaeth, wedi rhyfeddu bod cefnogwyr Cymru wedi ymdrechu i ymweld r ysgol arbennig. Maer bobl yma o Gymru yn gefnogwyr pl-droed anhygoel. Nhw ywr tm mwyaf croesawgar yn y gystadleuaeth ac maen nhw wedi mynd yna er mwyn rhoi gwn ar wynebaur plant yma.

Diolch i Slavik ac Oleg o FC Karpaty Lviv am drefnur ymweliad yn ogystal Llywydd Anrhydeddus FC Karpaty Lviv, Mr Dyminskyy am noddir gystadleuaeth.

Llun: Tm Cefnogwyr Cymru gyda rhai or plant.

Tm Cefnogwyr Cymru gyda rhai or plant.

Llun: Owen Williams a Wil Johnson, dau gyn-gapten, yn cwrdd r plant.

Owen Williams a Wil Johnson, dau gyn-gapten, yn cwrdd r plant.

Llun: Eurofan 2008

Bydd Cymru yn dychwelyd i gymryd rhan yn Eurofan 2009 yr Haf yma 0 24 hyd 28 Mehefin. Byddwn yn ymweld r plant unwaith yn rhagor gan gynnig mwy byth o anrhegion o Gymru.

Dewislen
Hafan
Hanes
Digwyddiadau
Codi Arian
Apeliadau
Erthyglau
World In Motion
The Dragon Has Landed
Tm Cefnogwyr Cymru
Noddwyr
Baku neu Be!
Nwyddau
Clybiau Pl-droed Cymru
Achosion da Cymreig
Dyfyniadau
Er Cof
Dolenni i wefannau eraill
English