Gl
Gmau

Cysylltu Gl!
E-bost: post@golcymru.org
Donation Online button
Tm Cefnogwyr Cymru Eurofan 2009

Ym Mehefin 2009 gwahoddwyd Tm Cefnogwyr Cymru unwaith yn rhagor i gymryd rhan ym mhencampwriaeth Eurofan yn Lviv, yr Iwcrain. Er iddynt golli i wlad Pwyl, yr Alban a'r Iseldiroedd, fe wnaeth Gymru unwaith yn rhagor lu o ffrindiau gyda'r timau eraill a'r cyfryngau, gan wahodd plant o gartref i'r sawl sydd ag anabledd meddwl ym mhentref ardal Zhydachiv i ymweld a Lviv er mwyn derbyn anrhegion gan y tm.

Llun: Tim cefnogwyr Cymru gyda rhai o'r plant

Tim cefnogwyr Cymru gyda rhai o'r plant

Dywedodd Oleg, wnaeth ddod a'r plant i gwrdd thm Cymru, "Roedd y plant mor hapus i ymweld Lviv ac i dderbyn yr anrhegion o Gymru. Daeth y diwrnod a moment o lawennydd iddynt. Mae yna wastod groeso i'r Cymry yn ein dinas. Maent yn wir lysgenhadon dros eu gwlad yn Ewrop." Llun: Dau o'r plant gyda'u llyfrau Andy Legg a'u crysau Cymru

Dau o'r plant gyda'u llyfrau Andy Legg a'u crysau Cymru

Diolch unwaith yn rhagor i Slavik ac Oleg o glwb 'Karpaty', Lviv am eu cymroth wrth drefnu'r ymweliad ac hefyd i Lywydd Mygedol FC 'Karpaty' Lviv, Mr Dyminskyy, am noddi'r gystadleuaeth.

Dewislen
Hafan
Hanes
Digwyddiadau
Codi Arian
Apeliadau
Erthyglau
World In Motion
The Dragon Has Landed
Tm Cefnogwyr Cymru
Noddwyr
Baku neu Be!
Nwyddau
Clybiau Pl-droed Cymru
Achosion da Cymreig
Dyfyniadau
Er Cof
Dolenni i wefannau eraill
English